W jaki sposób cofnąć pozew o rozwód złożony w sądzie?

W jaki sposób cofnąć pozew o rozwód złożony w sądzie?

Każde postępowanie rozwodowe rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego w sądzie, który może dążyć do osiągnięcia wzajemnego porozumienia małżonków, a nawet do wznowy pożycia małżeńskiego. Jeżeli na etapie trwającego rozwodu, kancelaria adwokacka Lublin stwierdzi, że istnieje szansa uratowania tego małżeństwa, może wystąpić do sądu za pośrednictwem swoich klientów o cofnięcie pozwu rozwodowego. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, mimo to, jeżeli chcemy się pogodzić i zrezygnować z rozwodu w sądzie, powinniśmy za pośrednictwem kancelarii wycofać sprawę rozwodową.

Jakie są przesłanki do cofnięcia pozwu rozwodowego?

O przesłankach, które mówią o możliwości cofnięcia pozwu rozwodowego, mówi artykułu 203 kodeksu postępowania cywilnego, który wyraźnie wskazuje, że cofnięcie ro zło następuje za zgodą jednej strony, mowa tutaj o osobie, która złożyła pozew rozwodowy w sądzie. Artykuł mówi, że prawnik Lublin może wycofać pozew bez zgody pozwanego pod warunkiem, że rozprawa rozwodowa jeszcze się nie rozpoczęła. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy pozwany już odpowie na rozwód, wtedy wycofanie pozwu rozwodowego jest uzależnione także od pozwanego.

W jaki sposób wycofać pozew rozwodowy?

Jeżeli chcemy wycofać pozew rozwodowy, adwokat Lublin musi przygotować odpowiednie oświadczenie o cofnięcie pozwu, które powinno trafić jako pismo procesowe do sądu. Jeżeli takie pismo wpłynie do sądu jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy sąd powinien odwołać wyznaczoną rozprawę i powiadomić pisemnie o tym pozwanego. Wycofanie pozwu rozwodowego w dalszym etapie postępowania sądowego nie zawsze jest możliwe, wszystko zależy od obu stron, jeżeli osoba pozwana wyrazi na to zgodę, sąd może zakończyć postępowanie rozwodowe.