Przemsył 4.0 rozwiązaniem na miarę XXI wieku

Przemsył 4.0 rozwiązaniem na miarę XXI wieku

Pierwsze lata XXI wieku to czas, gdy po raz pierwszy zaczęło pojawiać się pojęcie przemysł 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa dotknęła każdą gałąź przemysłu. W efekcie pojawiło się też pojęcie produkcja 4.0.

Przemysł 4.0 – jakie niesie korzyści?

Produkcja 4.0 to najlepszy sposób na optymalizację wszystkich procesów. To także doskonały sposób na zapewnienie ciągłości produkcji, a tym samym na uniknięcie lub zmniejszenie strat. Istotne jest to, że produkcja 4.0 sprawdza się w każdej fabryce niezależnie od jej profilu i wielkości.

Należy podkreślić, że inteligentna fabryka potrzebuje pracowników tak samo, jak ta tradycyjna. Pracownicy fizyczni nie muszą obawiać się, że w inteligentnej fabryce nie będą potrzebni. Fabryka powstaje we współpracy z Internetem Rzeczy. Ważne jest też to, że inteligentna fabryka może szybko reagować na potrzeby rynku, personalizować swoje produkty czy wprowadzać na rynek bardzo krótkie serie.

Jaka działa inteligentna fabryka?

W inteligentnej fabryce niezwykle istotna jest integracja systemów informatycznych. Umożliwia ona szybki przepływ informacji między maszynami, pracownikami fizycznymi, kadrą kierowniczą. Integracja systemów informatycznych usprawnia pracę i prowadzi do optymalizacji kosztów.

Integracja systemów informatycznych może odbywać się dzięki platformie Nazca 4.0. Platforma Nazca 4.0 jest bardzo uniwersalna. Oznacza to, że Nazca 4.0 może zostać wdrożona nie tylko w zakładach przemysłowych. Sprawdzi się też w polityce magazynowej i wielkopowierzchniowych budynkach.