Nowoczesne systemy pomiarowe dla przemysłu

Nowoczesne systemy pomiarowe dla przemysłu

Metrologia przemysłowa jest jednym z działów metrologii. Rozwiązania, które zapewnia metrologia przemysłowa umożliwiają pomiary precyzyjne. Dokładność tych pomiarów nie ma sobie równych.

Gdzie znajduje zastosowanie przemysłowa metrologia?

Systemy pomiarowe, które dostarcza metrologia przemysłowa znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Skanery 3D znajdują zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Skanowanie 3D jest niezwykle dokładne i szybkie. Skanowanie 3D nie jest przy tym procesem skomplikowanym.

Skanowanie 3D ma szczególne zastosowanie w kontroli jakości. Są działy przemysłu, w których pomiary precyzyjne są niezwykle istotne. Skanery 3D wykorzystywane są w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Stosuje się je także w energetyce, przemyśle transportowym, medycznym, a nawet w zakładach, które zajmują się produkcją dóbr konsumpcyjnych.

Jakie są możliwości wykorzystania skanowania 3D?

Tam, gdzie kontrola wymiarów jest kluczowa, skanowanie 3D jest niezwykle ważne. Skanery 3D można wykorzystać, aby sprawdzić, jakość odlewów, turbin, konstrukcji spawanych i stalowych. Danych, których dostarczają skanery 3D jest tak wiele, że kontrola wymiarów jest niezwykle dokładna i precyzyjna.

Optyczne systemy pomiarowe, bo do takich zaliczane są skanery 3D znajdują zastosowanie nie tylko w działach kontroli jakości. Można je wykorzystywać także w działach utrzymania ruchu oraz produkcji. Optyczne systemy pomiarowe mają bardzo prosty interfejs, co sprawia, że ich obsługa nie należy do trudnych zadań.